Wratten bij jeugd - praktijkvoorwratten

Ga naar de inhoud
wratten bij jeugd
elektronisch wratten verwijderen
erkende therapie

wratten in gezicht
Waarom veel wratten bij jeugd
Tijdens de pubertijd is er een groot hormonen spel aan de gang. Dit beinvloed de conditie.
Daarnaast krijgt de jeugd na het behalen van een middelbaar school diploma vaak een totaal ander leven. Vaak gaan ze ook zelfstandig wonen. Eten en regelmaat is dan vaak niet meer zo vanzelfsprekend. Ook hierdoor neemt de conditie af.
Examens, tentamens en andere zaken die de stress verhogen en vaak dan ook slechter slapen verminderen de conditie ook. Vaak zie je dan ook een combinatie van deze factoren.
De beste eerste therapie is hier iets aan doen om de conditie te verbeteren. Zo ontstaat vanuit het lichaam al een betere strijdkracht tegen de wratten.

Veel jeugd transpireert veel. Wat klame handen en of voeten, onder de okstel enz. Wratten houden van vochtige plekken, dus ook hier kunnen wratten toeslaan.

Wratten zijn besmettelijk. In een omkleedlokaal van het zwembad of de sportzaal is het wrat virus op de grond aanwezig. Bij omkleden kan zo het virus bij de jeugd toeslaan.
Therapie sta nooit met blote voeten op een natte vloer. Dit geldt ook in de badkamer thuis. Als iemand het virus heeft en met blote voeten in de badkamer staat kan het zo ovegaan op de andere familieleden.
In pubertijd vaak wratten
Wratten hebben in de pubertijd komt dus veel voor. Daarnaast vinden de pubers het heel erg als ze (zichtbare) wratten hebben. Het schaamte gevoel ligt op deze leeftijd veel hoger. Men is van alles aan het ontdekken.
Vaak wordt men ook gepest als ze zichtbare wratten hebben.
Het is dan ook van groot belang de wratten zo snel mogelijk te behandelen. Het virus kan zich enorm uitbreiden. Hoe eerder je met een wrattherapie start hoe eerder het vaak ook weer weg is. Je hebt dan meestal minder behandelingen nodig.
Stel je behandeling niet uit!
Wratten verwijderd met elektronisch aanstippen
praktijk voor welzijn erkende therapie
Praktijk voor welzijn erkende therapie
Bachlaan 51, 5384 BL Heesch 0412 - 45 48 61
Terug naar de inhoud